Doúprava vody plaveckých bazénov Granderovou technológiou

JOHAN   GRANDER

DOÚPRAVA VODY

POUŽITIE

KONTAKT
                                                  
GRANDER
oživená   voda
Oživenie vody pracuje s prírodnou
energiou. Cieľom je snaha dosiahnuť
prirodzenú biologickú rovnováhu,
minimalizovať udržovanie umelej
rovnováhy vo vode pridávaním
chemických prísad 
(pH regulátory, chlór,...)
Aj keď sa ukázalo, že oživená voda
v bazénoch v zásade potrebuje
menej menej chemikálií, aby bola
zachovaná prirodzená rovnováha, nemôže byť
oživenie vody pavažované za
úplnú náhradu chemikálií.
Z výskumu a predovšetkým zo správ o skúsenostiach od užívateľov bazénov, je možné odvodiť nasledujúce účinky pre nasadenie Granderovej technológie:

 Použitie: súkromné a verejné bazény

bytové jednotky
studne
plavecké bazény
rybníky a biotopy
systém vykurovania a chladenia
do úprava močoviek
ostatné

ALTERNATÍVNA
LIEČBA