JOHAN   GRANDER

DO ÚPRAVA VODY

POUŽITIE

KONTAKT
                                                  
GRANDER
oživená   voda
... GRANDER  revitalizuje  prírodu,  ľudí  a ich  prostredie ...
Podstata doúpravy vody
 Voda má vo svojej podstate zvláštnu
 silu, ktorú môže stratiť vplyvom životného
 prostredia, dopravou v tlakových vodovodoch.
 Stykom s Granderovou informačnou vodou
 je schopná opäť získať túto pôvodnú silu,  
 regenerovať sa a posíliť svoju samočistiacu
 vlastnosť.
Táto zvláštnosť spočíva v tom, že
 týmto spôsobom doupravena voda získa
 vlastnosti, ktoré má v prírode.

 Najväčšou snahou Johanna Grandera je
 predovšetkým pripraviť pitnú vodu tak,
 aká kedysi bývala: prameň všetkého
 živého - lebo všetko živé vzniklo z vody.


Johan Grander

ALTERNATÍVNA
LIEČBA