GRANDER
oživená   voda

JOHAN   GRANDER

DO ÚPRAVA VODY

KONTAKT
Doúprava vody
Výhody doupravenej vody

* Využíva sa prírodná energia
* Neelektrické zariadenie
* Žiadne ďalšie súčiastky
* Žiaden servis a nutnosť údržby

Jednotky pre doúpravu vody:

* Jednotky pre doúpravu vody
   v domoch
* Bytové jednotky doúpravy vody
* Doúprava vody v studniach
* Doúprava plaveckých bazénov
* Doúprava rybníkov a biotopov
* Doúprava systémov vykurovania
   a chladenia
* Doúprava močovky

Princíp pôsobenie Granderovej technológie
Postup doúpravy vody je technológiou prenosu informácií - prenos prírodných informácií vyššieho rádu. Vode nie
je nič pridané ani ubrané.
Podľa Johanna Grandera, objaviteľa doúpravy vody, je možné na každú
vodu preniesť vlastnosti prírodnej
vody - zo všetkými jej pozitívnymi účinkami pre ľudí, zvierat, rastlín a celého životného prostredia.

POUŽITIE

ALTERNATÍVNA
LIEČBA